Opći uvjeti poslovanja internet trgovine AQUASHOP sastavljeni su sukladno sa Zakonom o zaštiti potrošača. Internet trgovina AQUASHOP je internet trgovina, kojom upravlja Aquarium Design & Technology d.o.o. (u daljnjem tekstu poduzeće).

Narudžbe u internet trgovini Aquashop vrše se na hrvastkom jeziku preko interneta 24 sata na dan i 7 dana u tjednu. Birati i naručivati možete proizvode koji se nalaze na listi proizvoda. Svi proizvodi sa tih stranica su na raspolaganju do rasprodaje zaliha. Sve cijene su iskazane u kunama/eurima te sadrže porez na dodanu vrijednost.

Kupac je kod preuzimanja dužan provjeriti robu te eventualne nepravilnosti ili oštećenja odmah javiti dostavljaču, ili (u slučaju osobnog preuzimanja) pismeno poduzeću, nakon čega sa poduzećem dogovori zamjenu robe ili povrat novca. 

Kod kupovine robe preko internet trgovine, kupac ima pravo u roku od petnaest (15) dana nakon primanja robe poduzeće pismeno obavijestiti na prodaja@aquashop.hr, ili preko obične pošte na našu adresu Aquarium Design & Technology d.o.o., Ul. Braće Domany 8, 10000 Zagreb.

U slučaju da je kupac robu već primio i da odustane od ugovora, mora robu neoštećenu, u original neoštećenoj ambalaži i u nepromjenjenoj količini poslati ili dostaviti poduzeću u roku od trideset (30) dana nakon obavijesti od odustajanja od ugovora.

Poduzeće nije dužno primiti robu ako je roba uništena izvan garancije, pokvarena, (djelomično) izgubljena ili se njezina količina smanjila, osim u slučaju da je roba već prije primanja bila u takvom stanju, te je kupac/primalac o tome odmah obavijestio poduzeće, dostavljača ili trgovca od kojeg je robu primio. Dužan je priložiti kopiju originalnog računa. Povrat primljene robe poduzeću nakon isteka garancije petnaest (15) dana nakon primanja smatra se za obavijest o raskidu ugovora. Kupac je dužan snositi troškove do kojih dolazi kod vraćanja predmeta kupovine.

U slučaju da je kupac poduzeće u skladu sa važećim zakonskim odredbama i uvjetima poslovanja obavijestio da odstupa od ugovora te da je primljenu robu u zakonsko određenom roku vratio neoštećenu, u original ambalaži i nepromijenjenoj količini, poduzeće će mu vratiti eventualno već plaćenu svotu u roku od 15 dana nakon primanja robe. Poduzeće također omogućuje kupcu zamjenu artikla.

INTERNETSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016, diljem cijele EU sporove vezane uz online kupovine moguće je riješiti putem ODR platforme (za rješavanje sporova) koja je dostupna na internetskoj stranici ec.europa.eu.

Ako naiđete na problem tijekom online kupovine unutar EU, najprije ga pokušajte riješiti bez uključivanja sudova.

Obrazac o odustajanju

Svi proizvodi u prodaji imaju garanciju uvoznika odnosno proizvođača te osigurano servisiranje i rezervne dijelove. Za uvažavanje garancije i servisno održavanje kupac se može obratiti nama ili direktno proizvođaču. 

Kod uvažavanja garancije važeći su garantni uvjeti navedeni na garantnom listu, koji mora biti dodan proizvodu ili ga mora sadržavati račun. Garancija je važeća uz uvažavanje uputstava na garantnom listu te uz podnošenje kopije računa. Garancija po pravilu ne vrijedi za: lampa, hrana, biljke, baterije, programsku opremu, Ni-Cd i NiMH baterije i kvarove nastale curenjem istrošenih baterija i akumulatore , osigurače, elektronske komponente, itd.

Podatak o garanciji naveden je također na stranici pojedinačnog proizvoda. Ako tog podatka nema, proizvod nema garancije ili je taj podatak trenutno nepoznat. U tom slučaju kupac nas može kontaktirati kako bi mu saopćili aktualne podatke.

Kupac je kod preuzimanja dužan provjeriti robu te eventualne nepravilnosti ili oštećenja odmah javiti dostavljaču ili (u slučaju osobnog preuzimanja) osoblju u trgovini, nakon čega dogovori sa poduzećem zamjenu robe ili povrat novca. Naknadnih prijava grešaka van garancije ili oštećenja poduzeće nije dužno obrađivati, jer kasnije nije moguće ustanoviti dali je do grešaka ili oštećenja došlo prije ili poslije preuzimanja robe.
 
Eventualne troškove povrata pokriva poduzeće. U slučaju da proizvodu nije priložen garantni list, izdani račun vrijedi za garanciju. U slučaju da proizvod vraćate u garanciji, isti može biti upotrebljavan te ga nije potrebno poslati u original ambalaži, ali ste dužni priložiti sve kupljene predmete. Pošiljke sa otkupninom ne primamo! 

U slučaju reklamacije može kupac, u skladu sa zakonskim ograničenjima, zahtjevati zamjenu artikla, njegov popravak ili povrat novca. U ovom posljednjem slučaju trgovac pridržava pravo da za vrijeme, dok je kupac koristio robu obračuna kamatu prema važećem cjeniku, ali najviše u iznosu za koji se je za vrijeme korištenja i zbog korištenja artiklu snizila tržišna vrijednost. 

Adresa za povrat robe: 
Poslovnica AQUASHOP – Aquarium Design & Technology d.o.o., Ul. Braće Domany 8, 10000 Zagreb

Sve cijene i rokovi dobave važeći su tek kada ih odobri poduzeće.

Internet trgovina Aquashop funkcionira na principu kataloške prodaje. Dok su podaci o dostupnosti ostvareni na osnovi informacija sa strane dobavljača proizvoda te su informativne prirode. Uprkos nastojanju redovnog osuvremenjivanja trgovine i rokova dobavljivosti može se desiti da se svojstva proizvoda, njihova cijena i dobavljivost promjene sa takvom brzinom da ne uspijemo ažurirati podatke, te su proizvodi još uvijek navedeni na listi internet trgovine. U tom ćemo slučaju kupca obavijestiti o promjenama te mu omogućiti opoziv narudžbe, zamjenu naručenog proizvoda ili neku drugu dogovorenu mogućnost.

Za ponovnu nabavu proizvoda ne možemo garantirati istu cijenu, kakva je bila prije povlačenja iz prodaje, jer cijene u velikoj mjeri ovise od dobavljača.

Svi članci, vodiči za kupovinu i slikovno gradivo te opisi proizvoda, vlasništvo su njihovih autora te bez dopuštenja nije dozvoljeno njihovo umnožavanje. 

Poduzeće ne odgovara za pravopisne ili tekstualne greške te greške u cijenama. Zadržavamo pravo do promjene cijena. Sve slike proizvoda simbolične su i ne garantiraju stvarna svojstva proizvoda.